Jednotícím prvkem mé práce je osobní přístup a respekt individuality každého člověka. Formy a metody spolupráce a pomoci volím po vzájemné dohodě v duchu holistického přístupu. Následující techniky v rámci psychoterapie se ukazují velmi efektivní a jsou svým působením komplejnější než základní relaxační techniky. Uvádím výběr některých metod, které se mi osvědčily a o jejichž účinnosti jsem přesvědčena. 

Léčebné meditace

Pomocí meditací lze dosáhnout uvědomění si a uvolnění nežádoucích návyků, přesvědčení a zátěže z minulosti. Uvolněním těchto neharmonických forem myšlení a cítění lze výborně dosáhnout vnitřního klidu a trvalého odstranění psychických obtíží – např. deprese, úzkosti, fóbie. Více

Emoční terapie

Řeší individuální vnitřní hluboké citové konflikty, ale i konflikty vztahové. Dokáže v poměrně krátké době odstranit emocionální konflikt, který by klienta jinak dlouhodobě provázel a zatěžoval. Účelem této metody je vyjádřit a odstranit všechny negativní emoce, které Vám brání prožívat lásku a plnohodnotný, radostný život.

Konstelace našeho duševního života

Pomáhají najít obrazy našeho duševního života, které na pomezí vědomí a nevědomí ovlivňují a tvoří kvalitu života. Při této technice se potkáváme s různými podosobnostmi, archetypálními bytostmi, ale i s osobami z našeho života. Cílem je tyto obrazy nalézt a plynule je proměnit tak, aby náš život rozvíjely a obohacovaly.

Osobní charisma – předpoklad úspěchu v lásce i kariéře

Naučím vás, jak aktivovat vnitřní sílu, zvýšit osobní kouzlo, jak dosahovat vnitřní harmonie i v náročné době. Krize člověka může oslabit, ale i posílit. Buďte těmi, které posílí v opravdové síle a záři.

Tyto metody výrazně zvyšují účinnost psychoterapie i standardně používaných relaxačních technik.